Endoproteza stawu biodrowego - operacja

Spis treści:

 1. Główne przyczyny alloplastyki stawu biodrowego
 2. Rodzaje endoprotez
 3. Przebieg zabiegu endoprotezoplastyki
 4. Korzyści dla pacjenta z przeprowadzonej endoprotezoplastyki
 
Najważniejszym wskazaniem do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego jest zniesienie bólu i przywrócenie prawidłowej funkcji zmienionego zwyrodnieniowo stawu. Udany zabieg wszczepienia endoprotezy jest szansą na powrót sprawności i wykonywanie bez bólu wszystkich codziennych czynności. Nie bez powodu endoprotezoplastyka uważana jest za jedno z największych osiągnięć medycyny ubiegłego stulecia. Jest szansą na powrót do całkowitej sprawności.
Warto jednak pamiętać, że jest bardzo dużym zabiegiem, z masywnym wycięciem kości i ryzykiem powikłań (obluzowanie endoprotezy, powikłania ropne i zakrzepowo-zatorowe - nawet śmiertelne). Dlatego ośrodek medycyny regeneracyjnej SPORT-MED oferuje małoinwazyjną implantację nowoczesnych typów endoprotez, z minimalnym docięciem tkanki kostnej.

Główne przyczyny alloplastyki stawu biodrowego

Endoproteza stawu biodrowegoChoroby, które najczęściej prowadzą do uszkodzenia stawu biodrowego, a w konsekwencji do wszczepienia sztucznego stawu biodrowego (endoprotezoplastyki) to:

Choroba zwyrodnieniowa związana z wiekiem i przeciążeniem

Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych stawu biodrowego jest choroba zwyrodnieniowa. Staw biodrowy jest drugim pod względem częstości występowania  choroby zwyrodnieniowej (po stawie kolanowym). Choroba zwyrodnieniowa stawu najczęściej jest wynikiem zniszczenia chrząstki stawowej, na której zużycie wpływ ma wiele czynników. W wyniku susmujących się latami obciążeń uszkodzeniu ulega chrząstka stawowa, która traci zdolności amortyzujące i zmniejszanie sił tarcia. Przyczyną jest wiek, czyli sumujące się latami przeciążenia stawu. Dla mnie, jako lekarza sportowego, ciekawym przypadkiem są wyczynowi sportowcy, którzy niestety często po latach kariery,  stykają się z problemem artrozy, a co za tym idzie wymagają indywidualnie dobranego, specjalistycznego postępowania (iniekcje, ultrasonografia interwencyjna, terapia Orthokine, programy rehabilitacyjne) – do czasu, gdy wspólnie podejmujemy decyzję o zabiegu operacyjnym. 
 
Początkowe objawy choroby mogą być dyskretne, ale zdecydowanie sygnalizują rozwijający się problem w stawie. Pacjenci we wczesnej fazie choroby zwyrodnieniowej biodra skarżą się zwłaszcza na niewielki ból, osłabienie kończyny, zmniejszenie wydolności chodu, a także na powiązane bóle stawu kolanowego. Jednak wraz z postępem choroby objawy są coraz bardziej dokuczliwe. Choroba zwyrodnieniowa stawów powoduje ból, obrzęk i zmniejsza ruchomość w stawach, przez co w ostatniej fazie chorzy są niemal całkowicie pozbawieni możliwości poruszania się i wykonywania czynności dnia codziennego.
 

► Choroba reumatyczna

Staw biodrowy bardzo często ulega uszkodzeniu również w wyniku choroby reumatoidalnej. Przewlekły proces zapalny, prowadzi do zmian w obrębie maziówki, w wyniku czego ulega ona początkowo obrzękowi, a następnie nieodwracalnemu przerostowi. Zmieniony płyn maziowy jest czynnikiem uszkadzającym stawy, głównie w dwóch mechanizmach: zmniejszenia właściwości smarnych (mimo patologicznie zwiększonej ilości płynu) oraz z powodu niszczącego wpływu czynników zapalnych zawartych w tym płynie. Rozwijające się zapalenie prowadzi do znacznego, nieodwracalnego zniekształcenia stawu, ograniczenia jego ruchomości, zaniku chrząstki stawowej (ubytki grubości, rozmiękanie – chondromalacja, ogniskowe ubytki - „dziury”), nasilonego bólu i przykurczów ścięgien i mięśni, a co za tym idzie – postępującej niesprawności fizycznej.
 
Reasumując, podstawowe objawy choroby zwyrodnieniowej to: 
- bóle stawów,
- ich bolesność w trakcie poruszania się, 
- zmniejszenie zakresu ruchów.
 
Często zdarza się, że powstają wysięki w stawach (zwiększona ilość płynu stawowego wyprodukowana przez błone maziową, objętą zapaleniem) i ich zniekształcenie (osteofity – wyrośla kostne, zagięcie osi kończyny). 
 
W wyniku zapalenia zniszczeniu ulega warstwa chrzęstna stawu, której uszkodzenie może powodować konieczność wykonania zabiegu alloplastyki (endoprotezoplastyki) stawu biodrowego.
 

Przebyte złamania kości w zakresie stawu biodrowego

Jednym z najczęstszych złamań okolicy stawu biodrowego jest złamanie kości udowej w jej części wchodzącej w skład stawu biodrowego, zwanej szyjką kości udowej. Najczęściej do złamań szyjki kości udowej dochodzi wśród osób starszych, co może być jednym z powikłań osteoporozy (czyli choroby charakteryzującej się ubytkiem masy kostnej, zmniejszoną odpornością mechaniczną i podatnością na złamania, wywołanej m.in. starzeniem się organizmu). Mimo, że zdecydowana większość złamań szyjki kości udowej występuje wśród osób starszych, to zdarzają się one również wśród osób młodych, a przyczyną jest najczęściej poważny uraz. Zaopatrzeniem takiego złamania jest alloplastyka (wszczepienie endoprotezy) stawu biodrowego. U osób młodych czasami rodzaj złamania pozwala na rodzaj zespolenia z użyciem śrub. 
 

Zmiany wrodzone wykluczające inne postępowanie

Zaburzenia anatomiczne prowadzą do nieprawidłowej biomechaniki stawu, a co za tym idzie przyspieszonego niszczenia głównie chrząstki stawowej i rozwoju wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawu. Ma to miejsce np. w dysplazji stawu biodrowego.

Rodzaje endoprotez stawu biodrowego

Operacja implantacji endoprotezy stawu biodrowego czyli alloplastyka (endoprotezoplastyka), jest zabiegiem, w wyniku którego zniszczony staw biodrowy jest zastępowany sztucznym, czyli endoprotezą. Stosowane obecnie endoprotezy stawu biodrowego, w zależności od sposobu związania z podłożem kostnym, można podzielić na cementowe, bezcementowe oraz hybrydowe. Decyzję o zastosowaniu danego typu endoprotezy podejmuję podczas indywidualnej kwalifikacji ortopedycznej pacjenta. W jej skład wchodzi badanie lekarskie, ocena zdjęć RTG, a czasem także TK (tomografii komputerowej), MRI (rezonansu magnetycznego) oraz scyntygrafii. Endoprotezę dobieram więc indywidualnie dla każdego pacjenta.

Wyróżniamy następujące rodzaje endoprotez:

 • Endoproteza cementowa – ten rodzaj protezy mocowany jest do kości za pomocą tzw. cementu kostnego, czyli specjalnego „kleju” kostnego. Endoproteza cementowa zazwyczaj jest stosowana wśród starszych pacjentów, chorych na osteoporozę i reumatoidalne zapalenie stawów. 
 • Endoproteza bezcementowa – proteza ta jest wszczepiana do kości, aby po pewnym czasie po operacji zrosnąć się z kością. Jest przeznaczona dla młodszych pacjentów, u których podłoże kostne jest wystarczająco dobre.
Każda z endoprotez używanych do alloplastyki składa się z części osadzanej w miednicy (w miejsce kostnej panewki chorego stawu biodrowego) i części udowej, zastępującej chory koniec bliższy, czyli głowę i szyjkę kości udowej.
 
W związku z coraz młodszym wiekiem osób, które pragną jak najwyższego stopnia aktywności i jakości życia, a wymagają wykonania endoprotezoplastyki stawu biodrowego, dużą popularnością cieszyły się endoprotezoplastyki odtwarzającej powierzchnie stawowe, tzw. kapoplastyki.Charakteryzują się niewielkimi ubytkami kości w czasie ich zakładania, umożliwiając w przyszłości, po zyżyciu „kapy”, wymianę na klasyczną endoprotezę. Wielu ortopedów wychodzi jednak z założenia, że zamiast kapoplastyki należy zaproponować pacjentowi wszczepienie nowoczesnej endoprotezy krótkotrzpieniowej. Po wrośnięciu do kości umożliwia ona dużą aktywność fizyczną, przy relatywnie niewielkich szkodach kostnych (krótki trzpień, czyli element wszczepiany do kości udowej zastępujący zwyrodniałą głowę i szyjkę kości udowej).

Przebieg zabiegu endoprotezoplastyki

Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowegoZabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego przeprowadza się w znieczuleniu zewnątrzoponowym, rzadziej ogólnym. Przed zabiegiem pacjent otrzymuje „osłonę” antybiotykową oraz heparynę drobnoniskocząsteczkową, minimalizującą ryzyko zakrzepicy żylnej. Po zabiegu czasami konieczne jest podanie do dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych, ze względu na utratę krwi w czasie zabiegu i w okresie pooperacyjnym. Możliwe jest zastosowanie zabiegu autotransfuzji zwrotnej, w wyniku pobranie własnej krwi 2 tygodnie przed zabiegiem.
 
Na początku zabiegu odcina się szyjkę kości udowej wraz z głową kości udowej. Następnie pogłębia się panewkę w kościach miednicyznej. Usunięte elementy własnego stawu są zastępowane przez endoprotezę – część udową i panewkę. Artykulację (nowe, sztuczne powierzchnie stawowe) tworzy głowa (nakładana na element udowy - ceramiczna lub metalowa) oraz wkładka polietylenowa do panewki.
 
Osłona antybiotykowa stosowana jest przez 3-4 dni po zabiegu, zaś profilaktyka przeciwzakrzepowa przez 6 tygodni po zabiegu. Już od pierwszej doby po zabiegu pacjent wykonuje ćwiczenia izometryczne, oddechowe i próby pionizacji, które są stopniowo rozszerzane tak, aby w 6-7 dobie możliwe było rozpoczęcie chodzenia ze stopniowym obciążaniem operowanej kończyny. Pacjent pozostaje w szpitalu po zabiegu 1-2 tygodni. Czas ten jest niezbędny na wygojenie rany pooperacyjnej i przeprowadzenie postępowania rehabilitacyjnego. Po opuszczeniu szpitala pacjent powinien chodzić z pomocą kul ortopedycznych i kontynuować ćwiczenia pod okiem rehabilitanta lub zgodnie z jego zaleceniami w warunkach domowych. 
 
Rehabilitacja jest niezwykle istotnym elementem przywracania pełnej sprawności – po zabiegu powinna być systematycznie wykonywana minimum przez 6 tygodni. 

Ewentualne powikłania pooperacyjne

Mimo, że endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest procedurą co do zasady bezpieczną, to jednak jak przy każdym zabiegu operacyjnym możliwe jest wystąpienie powikłań. Jednak większość z nich można uniknąć dzięki odpowiedniemu leczeniu i rehabilitacji.
Najczęstsze powikłania to:
 • Zakrzepica żylna (spowodowana brakiem ruchu w okresie okołooperacyjnym)
 • Infekcje (w obrębie skóry i tkanek w pobliżu protezy)
 • Zwichnięcia i złamania
 • Obluzowanie protezy
 • Zmiana długości nogi
 • Zesztywnienie stawu

Korzyści z implantacji endoprotezy stawu biodrowego

Endoproteza stawu biodrowego pozwala pacjentom przede wszystkim całkowicie uwolnić się od bólu i zażywania środków przeciwbólowych. Przywrócenie sprawności fizycznej u osób po zabiegu jest zależne od wieku, stanu chorego i intensywności rehabilitacji. Co najważniejsze pacjenci po wstawieniu endoprotezy stawu biodrowego odzyskują ruchomość stawu biodrowego, a po odpowiedniej rehabilitacji możliwe jest uprawianie sportu.

Endoprotezoplastyka jest wciąż dynamicznie rozwijająca się dziedziną ortopedii. Produkowane są coraz nowsze, bardziej anatomiczne i wytrzymalsze elementy sztucznego stawu. Dzięki temu zabieg wstawienia endoprotezy stawu biodrowego kończy się sukcesem u ponad 90% pacjentów! 

Pobyt w szpitalu 

Podczas pierwszego dnia pobytu w klinice, zlecone zostaną wszystkie niezbędne badania przed zabiegiem. Pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki oraz wysoki standard opieki medycznej, który gwarantuje zarówno stosowanie najnowocześniejszych technik jak i materiałów i sprzętu. W klinice oferowany jest najwyższy poziom opieki ze strony wysoko wykwalifikowanych lekarzy, fizjoterapeutów oraz personelu medycznego. Pacjent oprócz badań, będzie miał konsultacje z lekarzem ortopedą, internistą oraz anestezjologiem, który dobierze odpowiednią metodę znieczulenia. W klinice już od pierwszego dnia po zabiegu pacjent rozpoczyna indywidualnie dostosowaną rehabilitację, której uczy się aby już po opuszczeniu kliniki móc ją wykonywać w domu podczas powrotu do sprawności.

Cennik 

Całkowity koszt zabiegu endoprotezoplastyki obejmuje zarówno cenę protezy, pobyt w szpitalu, opiekę ze strony lekarzy i personelu oraz zabieg operacyjny z wykorzystaniem najlepszych materiałów.  
Koszt jest ustalany po zapoznaniu się z historią choroby, indywidualnie dla każdego chorego.
 

dr Jan Paradowski ©
Umów wizytę Powrót