Regulamin usługi eKonsultacja

Usługa eKonsultacji prowadzona jest przez firmę Softmedix Jan Paradowski z siedzibą w Krakowie ul. Szymanowskiego 4/8, NIP 677-21-71-408, REGON 120591732.

Usługa eKonsultacja dostępna jest dla Użytkowników po uzupełnieniu odpowiedniego formularza i po dokonaniu określonej płatności.

W tym celu należy:

 • uzupełnić formularz eKonsultacji,
 • dokonać płatności za usługę poprzez system płatności internetowych PayU,
 • kliknąć na otrzymany na adres e-mail link z odpowiedzią na zadane pytanie,
 • dostęp do odpowiedzi na zadane pytanie zostanie zablokowany po 48 godzinach od udzielenia odpowiedzi.

 

 1. Płatności dokonuje się postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach portalu Sport-Med.pl.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą pojawienia się pełnej wymaganej kwoty na rachunku bankowym portalu Sport-Med.pl.
 3. Konsultacja za pomocą usługi eKonsultacja  nie jest konsultacją medyczną, a jedynie wymianą informacji między osobą z wykształceniem medycznym, a Internautą. Odpowiedź na pytanie zadane za pośrednictwem eKonsultacja powinna zostać wysłana z portalu Sport-Med.pl do Użytkownika przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu pojawienia się całości wymaganej kwoty na rachunku bankowym portalu Sport-Med.pl.
 4. W szczególnych przypadkach odpowiedź może zostać przesłana w terminie dłuższym.
 5. Opłata za eKonsultację wynosi 149 zł.
 6. Możliwe jest nieodpłatne korzystanie z usługi eKonsultacja w trakcie trwania okresu promocyjnego. Szczegóły takiej promocji ustala portal Sport-med.pl i informuje o nich Użytkowników za pośrednictwem witryny www.sport-med.pl
 7. Uzyskana za pośrednictwem usługi eKonsultacja informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę Konsultacja. W tym celu należy przesłać na adres kontakt@sport-med.pl wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury oraz podanie pełnego ID wygenerowanego przez system płatności internetowych.
 9. Operatorem płatności internetowych na portalu Sport-Med.pl jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
 10. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość przesłanego Formularza internetowego ponosi Użytkownik.
 11. Wysłanie formularza oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie zgromadzonych danych w celu e – konsultacji.