Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w leczeniu ortopedycznym

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Podstawy teoretyczne procedury
  3. Przebieg procedury    
  4. Zastosowanie
  5. Zalety


Wstęp

Zastosowanie komórek tkanki tłuszczowej – adipocytów – staje się coraz bardziej powszechne w terapii regeneracyjnej opartej na komórkach macierzystych. W przeszłości autologiczne przeszczepianie tkanki tłuszczowej polegało na wykorzystywaniu roztworów frakcji naczyniowej podścieliska, otrzymywanych drogą enzymatyczną. Najczęściej roztwory te były przygotowywane z użyciem enzymu kolagenazy. Obecnie opracowano nową metodę, pozwalającą na szybkie i nieenzymatyczne otrzymywanie lipoaspiratu, będącego gotowym do wstrzyknięcia produktem leczniczym.


Podstawy teoretyczne procedury

Nowa metoda leczenia wykorzystuje względnie wysoką koncentrację komórek macierzystych w tkance tłuszczowej. Podczas procedury stosuje się umiarkowane siły mechaniczne, w celu otrzymania rozdrobnionej i oczyszczonej tkanki tłuszczowej, gotowej do wykorzystywania do różnych celów terapeutycznych. Niezwykle istotny jest fakt, że produkty tego procesu mają bardzo dobrze zachowane naczynia krwionośne podścieliska. Dzięki temu nisza komórek macierzystych jest zachowana, co zapewnia większą przeżywalność pericytów (komórek związanych z siecią drobnych naczyń krwionośnych). Odpowiednia nisza tworzy idealne mikrośrodowisko dla reakcji naprawczych zachodzących z udziałem zaktywowanych mezenchymalnych komórek macierzystych. Aktywowane mezenchymalne komórki macierzyste są potrzebne dla wielu reakcji immunomodulacji oraz regeneracji.
    Lipoaspirat otrzymywany w tej procedurze zawiera większy odsetek dojrzałych pericytów oraz mezenchymalnych komórek macierzystych, niż lipoaspiraty otrzymywane drogą enzymatyczną. Wysoka skuteczność procedury może mieć także związek z czynnikami wzrostu obecnymi w lipoaspiracie. Ponadto ważny jest fakt, że podczas tej procedury można zachować tzw. komórki MUSE. Są to komórki o unikalnych cechach, takich jak pluripotencja (tzn. zdolność pojedynczej komórki do zróżnicowania się w dowolny typ komórki organizmu), wysoki odsetek przeżywalności i niewielkie rozmiary. Uważa się, że są one odpowiednikami embrionalnych komórek macierzystych, ponadto są bardzo bezpieczne, ponieważ pochodzą od pacjenta.


Przebieg procedury

Nowa technologia jest bardzo prosta, polega na niewielkim mechanicznym przetworzeniu tkanki tłuszczowej, a następnie wykorzystaniu jej do wzmocnienia i regeneracji obszarów objętych urazem lub uszkodzeniem. Tkanka tłuszczowa jest pobierana na zasadzie „mini liposukcji”. Tkanka jest pobierana z brzucha lub ud, po miejscowym znieczuleniu. Pobrany materiał tkankowy jest następnie w niewielkim stopniu przetwarzany, przy zachowaniu jego istotnych właściwości. Potem tkanka zostaje wstrzyknięta w odpowiednie miejsce, zwykle pod kontrolą ultrasonografii. Wstrzyknięty materiał pozostaje w miejscu iniekcji, nie zostaje wchłonięty, co pozwala zmaksymalizować korzyści z terapii. Procedura może zostać wykonana w niecałą godzinę, w trybie ambulatoryjnym. Sprzęt stosowany do przeprowadzania zabiegu jest jednorazowego użytku. Służy do wykonania liposukcji, a później przetwarzania i iniekcji tkanki tłuszczowej. Cała procedura jest wykonywana podczas jednej wizyty. Podczas przygotowania dochodzi do wyeliminowania prozapalnych resztek, poprzez minimalne, nieenzymatyczne, mechaniczne manipulacje w zamkniętym aseptycznym środowisku. Cały proces przebiega w roztworze soli fizjologicznej, co minimalizuje możliwe uszkodzenia wywołane przez elementy komórkowe. Taka technika pomaga w zachowaniu podścieliskowych komórek naczyniowych, takich jak pericyty oraz mezenchymalnych komórek macierzystych. Otrzymywany produkt zawiera rozdrobnioną tkankę tłuszczową, i jest przeznaczony do autologicznego wykorzystania. Przeszczep ten usprawnia procesy naturalnej regeneracji i znajduje zastosowanie w leczeniu wielu różnych schorzeń.

Przebieg procesu rekonwalescencji i powrotu do aktywności fizycznej po zabiegu musi być ustalony wspólnie z lekarzem. Pacjent nie powinien uprawiać dużego wysiłku przez przynajmniej 1-2 tygodnie po zabiegu. Miejsce iniekcji może być obrzęknięte przez 4-5 dni po iniekcji. W celu zmniejszenia obrzęku można miejscowo stosować zimne kompresy. Po zabiegu nie należy przyjmować sterydów. W okolicy iniekcji może być obecny niewielki siniak.

lipogems3


Zastosowanie

Procedura ta jest odpowiednia m.in. w przypadku:
•    Pacjentów po urazie, który ogranicza codzienne funkcjonowanie lub aktywność fizyczną
•    Pacjentów z uszkodzeniem tkanek miękkich takich jak ścięgna, więzadła, mięśnie
•    Pacjentów, u których inne metody leczenia, takie jak fizjoterapia, niesteroidowe leki przeciwzapalne czy iniekcje ze sterydów nie były skuteczne
•    Pacjentów, którzy szukają alternatywy dla interwencji chirurgicznej

Zalety

Do głównych korzyści z zastosowania zabiegu można zaliczyć następujące fakty:
•    Może być alternatywą lub dodatkiem do operacji
•    Tkanka tłuszczowa może być pozyskana z łatwością, przy minimalnej inwazji procedury
•    Niezależnie od wieku pacjenta, tkanka tłuszczowa zachowuje swoje właściwości regeneracyjne, w przeciwieństwie do niektórych innych tkanek
•    Podczas procedury usuwane są komórki zapalne i erytrocyty, przy zachowanych właściwościach tkanki tłuszczowej
•    Wstrzyknięty materiał pozostaje w miejscu podania, nie przemieszcza się

Inne nasze usługi:

Medycyna regeneracyjna stawów
Komórki macierzyste - kręgosłup
Komórki macierzyste - kolano
Komórki macierzyste - biodro
Komórki macierzyste - staw skokowy
Komórki macierzyste - bark
Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej
Terapia Orthokine
Terapia czynnikami wzrostu PRP
Leczenie osoczem bogatopłytkowym


dr Jan Paradowski ©
Umów wizytę Powrót

O autorze

Jan Paradowski - jest właścicielem Paradowski Medical Group sp. z o.o., która posiada placówkę medyczną Sport Med w Krakowie przy ulicy Miłkowskiego 11A i przy ul. Wrocławskiej 33. Bogate doświadczenie zagraniczne pozwoliło mu na stosowanie nowoczesnych metod, dostępnych w najlepszych światowych ośrodkach. Jako lekarz wypracował własne schematy leczenia terapiami biologicznymi, jak terapia PRP, czy terapia Orthokine. Wykonuje małoinwazyjne zabiegi operacyjne, jak artroskopia kolana, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL i rekonstrukcja chrząstki stawowej, szycie i implanty łąkotek, a także chirurgia stopy, endoproteza biodra i endoproteza kolana. Jest ceniony również za serdeczne i pełne uwagi podejście do pacjentów.